• Welcome to Trade Forex Binary Options. Please login or sign up.
 
Dec 06, 2019, 07:36 am

News:

SMF - Just Installed!


Recent posts

Pages 1 2 3 4 ... 10
11
Valuuttakaupan. / Re: Valuuttakaupan.
Last post by admin - Oct 20, 2019, 06:37 am
Tärkeä huomautus aloittelijalle.
Aloittelijat, ei pelkästään sijoittamisen alalla, monesti jättävät väliin perusteisiin perehtymisen ja etenevät kokeellisen oppimisen kautta. Valuuttamarkkinoilla tämä tapa ei kannata. Aloittelijan tuurikin kostautuu loppujen lopuksi. Lupaavat forex-kuvaukset luettua, perusteisiin ja ongelmakohtiin perehtyminen saattaa tuntua pitkästyttävältä. Miksei heti ladata ilmaisen ohjelmiston, hakea google:lla "tuottavan" strategian ja alkaa kokeilemaan demolla, ellei heti oikealla rahalla? Kun niitä strategioita, ohjeistuksia, maksullisia kursseja ja ihmeellisiä treidaus-robotteja on saatavana tuhansittain, aloittelija hyppii paikasta toiseen, ymmärtämättä miten asioita kannattaa soveltaa, mitä kannattaa ehdottomasti välttää ja mikä käytännössä kääntää tappiot voitoiksi. Siitä epämääräisen kokeilun ja epäonnistumisen kierteestä on vaikea päästää pois ja loppujen lopuksi siinä häviää koko pääoman. Jotkut ymmärtävät palata tämän jälkeen perusteisiin, jotkut taas sijoittavat, kokeilevat ja häviävät lisää.
Monia aloittelijan virheitä ja ahaa-elämyksiä on koettu treidausurani alussa. Sivusto onkin laadittu pitkälti näiden kokemusteni pohjalta, aloittelijat huomioon ottaen. Tietoa on myös kerätty eri lähteistä pitkällä aikavälillä ja sitä on pyritty tiivistämään selkeäksi kokonaisuudeksi. Sivustoa voidaankin pitää intensiivikurssin oppikirjana, jonka tietopankki-osat kannattaa ehdottomasti lukea järjestyksessä ja huolella läpi. Aikaa ja malttia siis tarvitaan ja jos näitä ei tässä vaiheessa tunnu löytyvän - kannattaa palata asiaan myöhemmin. Alkumotivaation nostattamiseksi mainittakoon, että oikeaoppisesti käydystä valuuttakaupasta saa pienellä alkupääomalla hyvää ja säännöllistä lisätuloa osa-aikaisesti, päivätyönkin ohella. Toimiva strategia on myöhemmin helposti skaalattavissa suuremmaksi omien ehtojen liiketoiminnaksi, jolla on erittäin kilpailukykyinen tuntipalkka.
12
Valuuttakaupan. / Valuuttakaupan.
Last post by admin - Oct 20, 2019, 06:37 am
Valuuttakaupan.
Valuuttakauppa on hyvä vaihtoehto tai lisä osake- ja passiiviselle sijoittamiselle. Yleisin passiivinen sijoitusmuoto (suomalaispankin säästötili) tuottanee tänäkin vuonna 2019 alle inflaatiotason. Osakesijoittaminen taas vaatii monipuolista markkinatuntemusta, pääoman sitouttamista pitkälle aikavälille ja korkeiden kulujen sietokykyä. Valuuttakaupankäynti (Forex, Foreign Exchange) poikkeaa edellä mainituista. Tämä ns. treidaus on järjestelmällistä liiketoimintaa, jolla miljoonat yksityissijoittajat hankkivat elantonsa. Forex on maailmanlaajuisesti vilkkain kaupankäyntimuoto, jonka päivittäinen volyymi on useita biljoonia dollareita. Yksityishenkilöt pääsevät pienellä pääomalla näille samoille markkinoille pankkien ja valtioiden kanssa, samoilla ehdoilla ja todella pienillä kuluilla. Selkeä treidausohjelmisto (MetaTrader) on ilmaiseksi ladattavissa. Tälläkin sivustolla esitetyt kaupankäyntistrategiat vievät 1-3h päivässä kaikkine valmisteluineen. Toimivassa lyhyen aikavälin strategiassa riittää, että toimeksianto (order) pysyy avoimena muutamasta minuutista muutamaan tuntiin.
Suomessa valuuttakauppa-treidaajien määrä on vielä vähäinen. Tämä selittyy todenmukaisen käytännön tiedon heikolla saatavuudella. Tiedonpuute antaa tunnetusti tilaa ennakkoluuloille ja negatiivisuudelle. Syvälle iskostunut epätietoinen negatiivisuus alaa kohtaan juontaa juurensa mm. laajasti uutisoidusta suomalaisesta pyramidihuijauksesta. Siinä asiakkaiden sijoituksia "yritettiin kasvattaa" huimin tuotto-odotuksin jonkinlaisella valuuttakaupalla. Rahojen antaminen muille "kasvatettavaksi" on vastakohta ammattimaiselle valuuttakaupankäynnille omine päätöksineen! Oikeasta valuuttakaupasta keskusteluja käyneenä huomasi, että useilla olisi kyllä ollut kiinnostusta oppia, mutta treidaajan laatimaa, perusteellista tietopakettia vaan ei Suomesta löytynyt.
Kokemusperäisiä faktoja valuuttakaupasta.
Seuraavan kuvasarjan tarkoitus on vain havainnollistaa valuuttakaupan perusanalyysiä, strategian soveltamista ja konkreettista tuottomahdollisuutta; tässä vaiheessa ei kannata hämmentyä eikä heti aloittaa treidaamista, sillä kaikki käsitteet ja periaatteet käydään perusteellisesti läpi sivuston muissa osissa. Yleisesti ottaen, jokaisen valuuttakaupan strategian tarkoituksena on löytää suuren todennäköisyyden tilanteet sekä karsia pienen tuoton ja suuren riskin tapaukset. Toimeksianto (osto tai myynti) tehdään vain, kun kaikki valitun kaupankäyntistrategian ehdot täyttyvät; loogista ja yksiselitteistä.
Kyseessä on aikoinaan treidaamani tilanne USD/CAD valuuttaparilla, kuvatekstit ovat tarkoituksella jo heti alkuun englannin kielellä. Chart1 on Daily-aikaskaalassa ja sen viimeinen sininen palkki/kynttilä (candlestick) kuvaa siis yhtä kokonaista päivää. Analyysiä varten kuvaajaan on piirretty sininen viiva (trendline) ja lisätty keltainen käyrä (Moving Average -indikaattori). Kuvaajasta näkee, että hinta on aiemmin kahdesti pysähtynyt vastaavaan kohtaan (siniseen ja keltaiseen) ns. support-tasoon, ja lähtenyt siitä nousuun. On todennäköistä, että tilanne toistuu jälleen. Chart2 on tämä sama sininen Daily-candle zoomattuna paljon tarkempaan aikaskaalaan, jossa yksi palkki on 15 minuuttia. Tässä kuvassa näkyy vielä selkeämmin, miten hinta lähtee odotettuun nousuun, kohdattuaan aiemmin esitetyn sinisen trendline-viivan. Chart3:lla on sama tilanne, mutta nousu varmistetaan vielä strategian indikaattoreilla, jotka ovat Pivots, Stochastic ja palkkien väritykseen vaikuttava Heiken Ashi. Tietyt selkeät ehdot täyttyvät Chart3:n keltaisen nuolen kohdalla ja treidaaja tekee osto-toimeksiannon. Yleensä riittää pelkän strategian rutiininomainen käyttö, mutta kun isomman aikaskaalan tilanne viittaa myös samaan lopputulokseen, silloin tietää, että voiton todennäköisyys on erittäin korkea (high probability trade). Yksinkertaistetussa strategiassa pelkkä Chart2:n "pinbar" kuvio support-tasolla olisi riittänyt - ilman lisäindikaattoreita.
Oletetaan, että pääomaa on vain 100€. Oikeaoppisessa valuuttakaupassa suositellaan maksimissaan n. 3% riskiä joka toimeksiannolla, jotta tili kestäisi tappioita ja jotta tappioiden jälkeenkin olisi varaa uusiin toimeksiantoihin. Tämä alhainen 3% riski olisi sen hetken pääomasta rahana 3€, ei sen enempää. Toimeksianto (lot size) mitoitetaan sen suuruiseksi, että asetettava stop loss (tappion raja, joka sulkee kaupan, kun käyrä yllättäen lähteekin väärään suuntaan) olisi rahana maksimissaan tämä 3€. Toisin sanoen, suurin tappio tästä kaupanteosta voi olla vain 3€. Kuvaajien yksikkönä on pip (percentage in point), pienin mahdollinen hinnan muutos, eli tavallaan yksi askel. Chart3:n tapauksessa stop loss olisi ollut 16 askelta. Toimeksianto olisi ollut auki vajaat 3 tuntia ja tuotto - reilu 105 askelta, rahana noin 19€. Pääoma olisi siis kasvanut 19 prosentilla kolmessa tunnissa ja seuraavan toimeksiannon suuruus mitoitettaisiin jo 119€ summalle, ja niin edelleen. Jokainen voi myös laskea vastaavan tuoton muutaman tuhannen euron pääomalle, joka on monien kohdalla täysin realistinen. Tämän tapaisia reilun 100 askeleen tilanteita tulee aika ajoin eri valuuttapareilla. Pienemmät, strategian mukaiset 30-50 askeleen tuottomahdollisuudet, ovat yleisempiä ja esiintyvät päivittäin. Laskelmista kannattaa huomata, että saa olla aika monta kertaa väärässä (häviten aina n. 3%), ennen kuin oikeaoppisen treidauksen pääoma menisi nollaan.
Mitä tre >
Kun lukee sivustoa eteenpäin, ymmärtää mitä logon "Knowledge. Discipline. Consistency." -kokonaisuus tarkoittaa valuuttamarkkinoilla ja miten olennainen osa tuottoisaa sijoitustoimintaa se oikeasti on. Tilastojen mukaanhan suurin osa aloittelijoista epäonnistuu. Miksi näin? Kunnollista perehtymistä perusteisiin on sivuutettu, strategia on valittu väärin tai sitä ei ole kunnolla testattu ja kassanhallinta on pielessä. Monien mielestä aloittelijan yleisin ja suurin virhe on järjestelmällisyyden ja itsehillinnän puute sekä tunteet, kuten ahneus ja pelko. "Mental Discipline" kokonaisuudesta on kirjoitettu useita kirjoja, luotu tuhansia web-sivustoja ja pidetty lukuisia seminaareja, mutta silti useimmat aloittelijat sivuavat aiheen ja häviävät pääomansa.
13
Forex คืออะไร.
โดยที่ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณการซื้อขายเนื่องจากมูลค่าการซื้อขายมากกว่าตลาดหุ้นหลายเท่า ตลาดฟอเร็กซ์ มีผู้เล่นที่อยู่ตลาดหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มธนาคารระหว่างประเทศ ธนาคารหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ กลุ่มนักลงทุน นักธุรกิจซึ่งหรือว่าบริษัทที่มีกิจการค้าขายระหว่างประเทศก็เป็นผู้ที่อยู่ในตลาด Forex เช่นกัน.
โดยคำว่า Forex มาจากคำว่า Foreign Exchange หรือที่เรารู้จักในอักษรย่อ FX 2 ซึ่งความหมายที่แท้จริงของ Forex นั้น ก็คือ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยที่ตลาด FX นั้น จะมีลักษณะคล้ายกับตลาดหุ้น แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าตลาดหุ้นบ้านของประเทศไทยมาก แต่ถ้าหากพูดว่าเป็นตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุด เพราะเป็นตลาดหุ้นของคนทั้งโลกก็สามารถกล่าวได้.
การจับคู่ค่าเงินในการซื้อขายในตลาด Forex.
ในตลาด Forex สิ่งที่จะใช้ซื้อ-ขายกันในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้ นอกจาก ค่าเงิน โดยการทำการซื้อสกุลเงินหลักและทำการขายสกุลอีกสกุลเงินหนึ่งเพื่อทำการแลกเปลี่ยนกัน หรือจะให้ตีความให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือ การจับคู่กันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เราต้องการซื้อกับสกุลเงินที่เราถือเป็นเงินสกุลหลัก (ส่วนมากเป็นเงินสกุลดอลล่าร์) โดยคาดหวังความแตกต่างของราคาจากตอนที่ซื้อ และ ตอนนที่ขาย หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเก็งกำไรนั่นเอง.
ตัวอย่างเช่น การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน เราต้องเปิดบัญชีโดยใช้เงินสกุล USD (ในปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีในสกุลเงินบาทไทย หรือสกุลไหนก็ได้) เมื่อเราต้องการซื้อเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เราต้องเอาเงิน (USD) ไปให้คนขาย (JPY) และเราจะได้ (JPY) กลับมาไม่แตกต่างจากการซื้อขายในตลาดสด ที่เราต้องเอาเงินไปแลกเอาสินค้าที่เราต้องการมา เป็นต้น.
มูลค่าการแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายต่อวันในตลาด Forex.
ตลาด Forex จะมีการจับคู่แลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา ในตลาด Forex คู่เงินสกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD)และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) เป็นคู่เงินที่ได้รับความนิยมสูงเพราะเป็นสกุลเงิน ที่มีมูลค่าการซื้อขายต่อวันสูงที่สุด ปริมาณการซื้อขายในตลาด Forex นั้น มูลค่าการซื้อขายต่อวันสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากกว่าตลาดทางการเงินในโลกทุกตลาดรวมกันเสียอีก.
วีดีโอ ที่อธิบาย ว่า "Forex คืออะไร" ที่เข้าใจง่ายครับ.
ที่ทำการตลาด Forex.
ตลาด Forex เป็นตลาดแบบ Over the Counter หรือ OTC ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีที่ทำการหรือว่าสถานที่ที่แน่นอน โดยสามารถซื้อขายคู่เงินต่าง ๆ ผ่านตัวแทนที่เรียกว่า Broker ซึ่งมีมากมายหลายบริษัท อย่างไรก็ตาม ตลาด Forex นั้นจะมีตลาดเฉพาะกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทำให้ตลาด Forex เป็นตลาดที่ไม่มีวันหลับไหล โดยตลาด Forex ใหญ่ๆนั้น จะอยู่ที่นิวยอร์ก ลอนดอน ญี่ปุ่น ยุโรป และออสเตรเลีย.
โดยที่เวลาการเปิดทำการและปิดทำการของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน ซึ่ง เป็นข้อดีของการลงทุนที่เราสามารถเลือกลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นโอกาสอันดี สำหรับนักลงทุน ที่ต้องการลงทุนในช่วงเวลาเลิกงาน หรือ ช่วงเวลาที่ว่าง ส่วนนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบกว่าตลาดหุ้นทั่วไปครับ.
ช่วงเวลาเปิดและปิดทำการของตลาด Forex.
ถึงแม้ว่าตลาด Forex แต่ละแห่ง จะมีเวลาเปิด-ปิด ที่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากเวลาทำการของแต่ละตลาดนั้นจะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ ทำให้ตลาด Forex นั้นเป็นตลาดที่เปิดอยู่ตลอดเวลาในวันธรรมดา และหยุดในวันเสาร์และอาทิตย์เช่นตลาดอื่น ๆ ทั่วไป โดยเวลาเปิดปิดของตลาด Forex เริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น.ของทุกวันจันททร์ จนถึงเวลา 04.00น.ของวันเสาร์กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าตลาด Forex เป็นตลาดที่ออกแบบมาสำหรับคนที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงและมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่าตลาดอื่น ๆ.
ถ้าหากคุณกำลังสงสัยว่า ตลาด Forex นั้น ใครเป็นผู้เทรดที่อยู่ในตลาด หรือว่ากลุ่มนักลงทุนที่อยู่ในตลาด Forex นั้นประกอบด้วยใครกันบ้าง อาจจะต้องย้อนหลังไปในช่วง พ.ศ. 2546 ในช่วงที่ตลาด Forex ยังไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ในตอนแรกนั้น ตลาด Forex นี้ จะมีแต่นักลงทุนสถาบัน และผู้ประกอบการ พวกกลุ่มธนาคาร กลุ่มกองทุน รวมถึงกลุ่มผู้นำเข้า และส่งออก เนื่องจากการที่ต้องใช้ปริมาณเงินมหาศาลในการซื้อขาย.
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีเกี่ยวกับตลาดการเงินการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินจึงทำให้เกิดโบรคเกอร์รายย่อยจำนวนมาก และมีการแข่งขันทำให้มีการสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า Leverage ขึ้นมาทำให้ นักลงทุนรายย่อยสาสมารถเข้าถึง Forex กลายเป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการลงทุนในตลาด Forex ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากเหมือนแต่ก่อนและยังมีโอกาสในการทำกำไรจำนวนมากกว่าตลาดหุ้น หรือตลาดตราสารอื่น ๆ.
Forex ในยุค Internet เฟื่องฟู.
การพัฒนาเทคโนโลยีของ internet ความเร็วสูงและการส่งสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ตที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ ตลาด Forex นั้นได้รับผลพลอยได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว จนทำให้การเข้าถึงตลาด Forex ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทำให้ตลาด Forex เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุนรุ่นใหม่.
และหากคุณได้ศึกษาความการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของเราแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องมากังวลเลยว่า หากลงทุนในตลาดForex แล้วจะมีความเสี่ยงที่จะถูกโกง เพราะForex หรือ Foreign Exchange ที่เรารู้จักในนาม FX นั่นคือ ตลาดที่มีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่คนทั่วโลกต่างก็นิยมลงทุนซื้อขายเพื่อเกร็งกำไรกันอยู่แล้ว.
นอกจากนี้ ตลาด Forex แห่งนี้มีขนาดใหญ่มาก จนไม่มีใครสามารถชี้นำราคา หรือ ปั่นราคาได้เหมือนกับตลาดหุ้นทั่วไป ที่เต็มไปด้วยนักลงทุนที่มีเล่ห์เหลี่ยม และความได้เปรียบของการใช้ข่าววงใน หรือ การมีอำนาจต่อรองกับการเจรจาต่อรองกับผู้บริหาร เพราะค่าเงินมันคือ ความน่าเชื่อถือของประเทศ ไม่มีผู้บริหารให้ต่อรอง และไม่สามารถใช้ข่าววงในได้.
Forex คือ ตลาดลงทุนที่น่าเชื่อถือ.
ถึงแม้ว่าตลาด Forex จะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในประเทศไทย และยังขยายวงออกไปไม่กว้างเพียงพอแต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะทำให้นักลงทุนชาวไทย หันไปสนใจ และนิยมลงทุนกับ Forex มากขึ้น เพราะเป็นตลาดที่น่าเชื่อถือ โดยดูจากที่คนทั่วโลกให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก และความนิยมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ตลาด Forex ยังมีจุดเด่นในการลงทุนที่สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมงในวันที่เปิดทำการ.
งบน้อยก็สามารถลงทุน Forex ได้.
Forex ในปัจจุบัน ให้บริการการเทรดทางอินเตอร์เน็ต และคนที่เป็นนักลงทุนมือใหม่ที่มีงบน้อยก็สามารถลงทุนกับ Forex ได้ เพราะในตลาดนี้ สามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียง 1$ -500$ เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การลงทุนในตลาด Forex แพร่หลายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว.
นอกจากนี้ยังมีบัญชีทดลองให้หัดเทรดได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียเงินจริง ๆ ให้เราได้ทำความคุ้นเคยกับตลาด โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง ๆ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการฝึกการลงทุนได้ โดยที่สามารถใช้บัญชีทดลอง (Demo Forex Account) ในการฝึกการเทรดในตลาดอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกันเพราะว่า หลักการซื้อขายไม่ว่าในตลาดไหนก็คล้ายคลึงกัน.
เหตุผลที่ Forex กลายเป็นที่สนใจของ trader.
เหตุผลที่ทำให้ตลาด Forex เป็นตลาดที่สามารถดึงดูดนักลงทุนได้อยู่ตลอดเวลานั้น มีอยู่หลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ต่ำ ทำให้นักลงทุนที่มีเงินทุนไม่มากนักก็สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้.
การมีแพลทฟอร์มออนไลน์ สามารถดำเนินการทุกอย่างผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ไม่ต้องมีคนกลางคอยดำเนินการให้ยุ่งยาก เพราะคำสั่งซื้อขายต่างๆ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต เทรดเดอร์สามารถส่งคำสั่งได้ด้วยตัวเอง มีความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ คำสั่งที่ผิดพลาดจากระบบยังสามารถเคลมได้จากการส่งหลักฐานไปยืนยันกับ Broker Forex ที่เราสมัครอยู่.
บัญชีสำหรับฝึกเทรด Forex หรือ บัญชีเดโม (demo Account )
นอกจาการลงทุนในตลาด Forex จะเป็นการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว ตลาด Forex ยังสามารถทำกำไรได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นหรือตลาดขาลงก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีบัญชีสำหรับฝึกเทรดให้ นักลงทุนมือใหม่ และผู้สนใจได้ทดลองเทรดเสมือนจริง โดยดำเนินการผ่านระบบจำลอง ซึ่งสามารถทำได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเป็นการทดลอง และฝึกทักษะการเทรดจริง ๆ แบบไม่ต้องลงทุน.
สรุป.
นับว่าการลงทุนในตลาด Forex เป็นตลาดการลงทุนที่น่าสนใจ และท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับคนที่กำลังหาวิธีในการสร้างผลตอบแทนให้กับเงินออมของคุณ โดยการ เริ่มลงทุน จากเหตุผลข้างต้น ตลาด Forex เป็นตลาดการลงทุนที่น่าเชื่อถือ และยังทำกำไรได้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นที่สามารถทำกำไรได้เฉพาะขาขึ้น.
แต่ตลาด Forex ยังสามารถทำกำไรจากตลาดขาลง โดยการทำขายก่อนแล้วไปซื้อคืนทีหลัง ซึ่งมีเฉพาะในการลงทุนผลิตภัณฑ์ Futures เท่านั้น แต่การลงทุนใน Futures นั้นใช้เงินที่สูง ซึ่งไม่ตอบโจทย์นักลงทุนรายย่อย จากบทความเกี่ยวกับ Forex นี้เชื่อว่าผู้อ่าน คงพอจะรู้ Forex คืออะไรแล้ว มีจุดเด่น จุดน่าสนใจอย่างไร และมีบทบาทอย่างไรในตลาดการลงทุน หรือตลาดหุ้นของโลก.
14
ฟอเร็กซ์ (Forex) คืออะไร ? รู้จักการซื้อ-ขายเก็งกำไรค่าเงิน ที่อาจทำให้รวยเร็ว เจ๊งไว !
Forex คืออะไร ? Forex ย่อมาจากคำว่า "Foreign Exchange Market" เรียกย่อ ๆ ว่า FX แปลเป็นไทยก็คือ ตลาดซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กล่าวง่าย ๆ ก็คือการลงทุน Forex เป็นการเก็งกำไรในค่าเงิน ผ่านการซื้อ-ขาย คู่สกุลเงินต่าง ๆ เช่น EUR/USD, USD/JPY หรือ GBP/USD เป็นต้น ซึ่งเราจะได้กำไรหรือขาดทุน ก็จะมาจากส่วนต่างของสกุลนั้น ๆ ที่เราทำการซื้อ-ขายนั่นเอง.
โดยเราจะได้กำไรได้ก็ต่อเมื่อคาดการณ์ได้ว่าสกุลเงินนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางทางใด เพื่อที่จะซื้อ-ขายเก็งกำไรได้ถูกจังหวะ ซึ่งก็คล้ายกับการลงทุนประเภทอื่นทั่ว ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุน หรือทองคำ ที่มีหลักการเดียวกันคือ "ซื้อในราคาต่ำ แล้วขายเมื่อราคาสูง" เพราะฉะนั้น ใครที่มีพื้นฐานด้านการลงทุนมาก่อนอยู่แล้ว การเข้ามาในตลาด Forex ก็ไม่ใช่เรื่องยาก.
การเทรดสกุลเงินนั้น เริ่มแพร่หลายสู่นักลงทุนรายย่อยมากขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เพราะการเข้ามาของระบบอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การเทรดสกุลเงินเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ต่างจากในอดีตที่การเก็งกำไรค่าเงินไม่ได้เปิดให้รายย่อยเข้ามาเล่นเหมือนทุกวันนี้ มีเพียงสถาบันการเงิน กองทุน หรือธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ที่ทำการซื้อ-ขายสกุลเงิน ผ่านธนาคารโดยตรงเท่านั้น.
วิธีเล่น Forex ต้องทำยังไง ?
ใครที่คิดจะลงทุนใน Forex สิ่งแรกที่อยากจะแนะนำคือ ควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของตลาด Forex ให้พร้อมก่อน เพราะต้องบอกตามตรงว่า Forex เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูง ผันผวนมาก ทำให้นักลงทุนที่จะเข้ามาในตลาดนี้ ต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเองมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่ดีพอหรือยัง ทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการมองกราฟวิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิคต่าง ๆ.
สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นลงทุน Forex ต้องทำการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีเทรด Forex กับโบรกเกอร์ในต่างประเทศ เพราะปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการเงินในไทยที่รองรับการลงทุนประเภทนี้ ซึ่งเราสามารถเลือกเปิดบัญชีแบบ Demo สำหรับทดลองเทรดก่อนได้ เพื่อหัดใช้โปรแกรมให้ชำนาญ ก่อนทำการเทรดจริง ซึ่งโบรกเกอร์ที่คนไทยนิยมใช้ ก็อย่างเช่น FBS.co.th Exness.com และ XM.com.
คำถามต่อมาที่หลายคนอาจสงสัยก็คือ แล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ ถึงจะเล่น Forex ได้ ต้องบอกว่าโดยปกติการเริ่มต้นเล่น Forex ใช้เงินเพียง 1-10 ดอลลาร์สหรัฐ ก็สามารถเล่นได้แล้ว เพราะไม่มีการกำหนดขั้นต่ำในการเทรด ส่วนการฝากเงินเข้าพอร์ตในครั้งแรกนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์ มีทั้งที่กำหนดและไม่ได้กำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดพอร์ต เพราะฉะนั้น การเล่น Forex จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ มีเงินเพียงก้อนเล็ก ๆ ก็สามารถเริ่มต้นเล่น Forex ได้แล้ว.
ในการซื้อ-ขาย Forex นั้น โปรแกรมที่คนนิยมใช้กันมีชื่อว่า "Meta Trader" ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเดียวกันกับ Streaming pro ที่เราใช้ในการเล่นหุ้น แต่ Meta Trader ถูกออกแบบมาเพื่อการเทรด Forex โดยเฉพาะ เนื่องจากมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Meta Trader มาติดตั้งได้ฟรีทั้งในคอมพิวเตอร์และบนมือถือทั้งในระบบ Android และ IOS.
อีกทั้งใน Meta Trader ยังมีระบบ Expert Advisors (EA) หรือที่เราเรียกกันว่า Bot ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยการเทรดอัตโนมัติ ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ซื้อ-ขายในตอนไหน หรือเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองผ่านระบบอัตโนมัติได้อีกด้วย ทำให้ไม่ต้องมานั่งจ้องหน้าจอตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันมีนักพัฒนาทำระบบ Bot ออกมาขายเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีบางส่วนที่พัฒนาออกมาให้เราใช้แบบฟรี ๆ อีกด้วย.
วิธีเทรด Forex ทำยังไง ?
อย่างที่บอกไปคือถ้าใครมีพื้นฐานในการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ มาก่อนแล้ว Forex ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่จุดที่ Forex ต่างจากหุ้นก็คือ Forex สามารถทำกำไรได้ทั้งสองทาง คือ ได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ไม่ว่าตลาดจะบวกหรือลบ เราก็สามารถมีกำไรได้ และแน่นอนว่าก็มีโอกาสทำให้เราขาดทุนได้ทั้งสองทางเหมือนกัน.
ตัวอย่างการซื้อ-ขาย Forex เช่น หากเราซื้อสกุลเงิน EUR/USD ที่ราคา 1.5 หมายความว่า เรานำเงิน USD จำนวน 1.5 เหรียญไปซื้อเงิน EUR จำนวน 1 เหรียญเก็บไว้ (จำไว้ว่าสกุลเงินด้านหน้าจะมีค่าเป็น 1 เสมอ)
หลังจากนั้นในเวลาต่อมา ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เปลี่ยนเป็น 1.8 นั่นแสดงว่า หากเราเอาเงินไปแลกคืน จะทำให้ได้กำไร 0.3 เหรียญ (1.8-1.5) ตรงกันข้าม ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง EUR/USD ลดลง ก็จะทำให้เราขาดทุนนั่นเอง.
แต่อย่างไรก็ตาม ตลาด Forex สามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง โดยการเลือกคำสั่งซื้อ-ขาย ซึ่งมี 2 คำสั่ง ได้แก่ 1. Long หรือ Buy เป็นคำสั่ง "ซื้อ" หมายถึงการสั่งซื้อสกุลเงินเก็บไว้ เพื่อรอเวลาที่ราคาสูงขึ้น เช่น เราจะซื้อสกุลเงิน EUR/USD เก็บไว้ เพราะเชื่อว่าในอนาคตค่าเงิน EUR จะแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD.
2. Short หรือ Sell เป็นคำสั่ง "ขาย" หมายถึงการขายสกุลเงินนั้นออกไป เพื่อรอซื้อกลับมาในเวลาที่ราคาต่ำลง โดยเราจะเลือกคำสั่ง Shot หรือ Sell สกุลเงิน EUR/USD ก็ต่อเมื่อเชื่อว่าในอนาคตค่าเงิน EUR จะอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD.
สรุปแล้วก็คือ เราจะ "ซื้อ" สกุลเงินก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าตลาดเป็นช่วงขาขึ้น ทำให้สกุลเงินนั้นมีโอกาสแข็งค่ามากกว่านี้ และเราจะ "ขาย" สกุลเงิน เมื่อเห็นว่าตลาดเป็นช่วงขาลง ทำให้สกุลเงินนั้นอาจจะอ่อนค่าลงไปได้.
เราสามารถซื้อ-ขายคู่สกุลเงินในตลาด Forex ได้แทบจะทุกสกุลเงินทั่วโลก ซึ่งมีกว่า 200 คู่สกุลเงิน รวมถึงเงินบาทไทย (BTH) ก็สามารถเทรดในตลาด Forex ได้เช่นกัน แต่สกุลเงินหลัก ๆ ที่คนนิยมเทรดกันในตลาดจะมีเพียงไม่กี่สกุลเงิน เฉพาะสกุลเงินหลักของโลกที่มีสภาพคล่องสูงเท่านั้น เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP), เยนญี่ปุ่น (JPY) และ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
ตลาด Forex เปิด-ปิดเวลาไหน ?
จุดเด่นอีกอย่างของตลาด Forex ก็คือ การซื้อ-ขายสกุลเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 5 วันทำการ จันทร์ถึงศุกร์ จะหยุดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น หมายความว่าตลาด Forex จะเปิดตั้งแต่ช่วงตีสี่ของเช้าวันจันทร์ จนถึงตีสี่ของเช้าวันเสาร์เลยทีเดียว โดยจะเป็นการเปิดทำการตามตลาดเงินของประเทศนั้น ๆ นั่นแสดงว่า เมื่อมีตลาดหนึ่งปิดทำการ ก็จะมีอีกตลาดเปิดตามมาหมุนเวียนไปตลอดทั้งวันนั่นเอง.
เวลาเปิด-ปิดของตลาดสกุลเงินใหญ่ ๆ ตามเวลาในประเทศไทย.
ตลาดออสเตรเลีย เวลาเปิด 05:00 น. เวลาปิด 13:00 น.
ตลาดญี่ปุ่น เวลาเปิด 07:00 น. เวลาปิด 14:00 น.
ตลาดยุโรป เวลาเปิด 13:00 น. เวลาปิด 21:00 น.
ตลาดอังกฤษ เวลาเปิด 14:00 น. เวลาปิด 22:00 น.
ตลาดอเมริกา เวลาเปิด 19.00 น. เวลาปิด 03:00 น.
Forex จะขึ้นหรือลง เกิดจากสาเหตุอะไร ?
แน่นอนคงไม่มีใครตอบได้ 100% ว่าตลาดต่อจากนี้จะเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มคร่าว ๆ ได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ จะส่งผลอะไรต่อตลาด ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex ก็มีทั้ง - เศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ.
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงความคาดหวังและข่าวลือต่าง ๆ.
เล่น Forex รวยเร็วจริงไหม มีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง.
เล่น Forex รวยเร็วจริงไหม บอกเลยว่าจริง แต่ก็ทำให้เราขาดทุนมหาศาลอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน เพราะจุดเด่นของตลาด Forex คือ ทำกำไรได้ทั้งช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง แถมยังทำกำไรอย่างรวดเร็ว ด้วยเงินจำนวนไม่มาก ซึ่งก็ต้องแลกกับความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกัน.
ขณะเดียวกัน Forex ยังมีข้อดีอีกอย่างคือ มีสภาพคล่องสูง ซื้อง่ายขายเร็ว เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก มีมูลค่าซื้อ-ขายต่อวันสูงถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้น NYSE ของสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าประมาณ 22,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ส่วนข้อเสียของ Forex หลัก ๆ ก็ยังคงเป็นเรื่องความเสี่ยงที่สูงมาก อาจทำให้หมดตัวได้ในชั่วพริบตา รวมถึงยังไม่มีโบรกเกอร์ในไทย เพราะการเล่น Forex นั้น ยังไม่มีการรองรับอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย ทำให้มีโอกาสถูกหลอกได้หากเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีมาตรฐาน.
สรุปแล้วเราจะพบว่า Forex ก็เหมือนการลงทุนทุกประเภทที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อมีคนได้กำไร ก็ย่อมมีผู้ที่ขาดทุนเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด Forex ควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็น วิธีการซื้อ-ขาย เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแท้จริง.
15
Forex-Handel / Trading Online bersama Binary....
Last post by admin - Oct 19, 2019, 07:05 pm
Trading Online bersama Binary.com.
Bertrading 24/7, bahkan tersedia pada akhir pekan.
Daftar akun gratis menggunakan.
Berbagai platform dan jenis akun.
Trading opsi binary pada berbagai pilihan aplikasi situs dan mobile. Masing-masing memiliki kekuatan unik yang melengkapi berbagai strategi trading.
Trading opsi binary pada berbagai pilihan aplikasi situs dan mobile. Masing-masing memiliki kekuatan unik yang melengkapi berbagai strategi trading.
Akun latihan dengan dana virtual sebesar USD 10.000 yang dapat diisi ulang.
Akun uang riil dengan mata uang fiat dan kripto pilihan Anda.
Trading Forex dan CFD pada platform multi-aset populer kami.
Trading Forex dan CFD pada platform multi-aset populer kami.
Akun latihan dengan dana virtual sebesar USD 10.000 yang dapat diisi ulang.
MT5 akun uang-riil untuk Forex dan CFD.
Akun riil MT5 hanya tersedia untuk Indeks Sintetis.
Pilih platform dan akun yang Anda butuhkan, berdasarkan gaya trading Anda.
Bertrading pada pasar keuangan dunia.
Opsi yang menawarkan hasil tetap berdasarkan proposisi sederhana iya/tidak.
Pasangan mata uang mayor, minor, dan eksotis.
Pasangan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.
Derivatif finansial yang memungkinkan Anda bertrading pada pergerakan aset dasar.
Pasangan logam mulia termasuk emas dan platinum.
Opsi yang memberi Anda kesempatan untuk "melihat kembali" nilai optimal tinggi dan rendah yang telah dicapai pasar untuk menentukan jumlah hasil.
Pilih lebih dari 100 instrumen yang dapat diperdagangkan, didukung oleh teknologi dan inovasi terunggul sejak tahun 2000.
Keunggulan trading pemenang award.
Akademi Binary.com.
Belajar untuk menjadi trader yang lebih baik dan tetap mengikuti berita dan tren terbaru dalam trading finansial - semuanya gratis.
Pelatihan gratis oleh para trader profesional.
Analisa pakar dan sumber materi pembelajaran.
Metode pembayaran.
Kami menyediakan berbagai pilihan metode deposit dan penarikan.
Perusahaan Kami.
Edukasi.
Perbankan.
Legal.
Trading.
Bermitra Bersama Kami.
Di Uni Eropa, produk keuangan ditawarkan oleh Binary Investments (Europe) Ltd., beralamat di W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, diatur sebagai penyedia Layanan Investasi Kategori 3 oleh Otoritas Jasa Keuangan Malta (nomor lisensi IS/70156).
Diluar Uni Eropa, produk keuangan adalah ditawarkan oleh Binary (SVG) Ltd, Hinds Building, Kingstown, St. Vincent dan Grenadines; Binary (V) Ltd, Govant Building, Port Vila, PO Box 1276, Vanuatu, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (lihat lisensi); Binary (BVI) Ltd, Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, Kepulauan Virgin Inggris, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Virgin Inggris (no. lisensi SIBA/L/18/1114); dan Binary (FX) Ltd., Lot No. F16, First Floor, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, 87000 Labuan, Malaysia, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Labuan untuk menjalankan bisnis pialang uang (no lisensi MB/18/0024).
Layanan situs web ini tidak tersedia di negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat, Kanada, Hong Kong, Jepang, atau orang-orang di bawah usia 18 tahun.
Produk yang ditawarkan melalui situs web ini mencakup opsi binary, contracts for difference ("CFD") dan derivatif kompleks lainnya. Trading opsi binary mungkin tidak cocok untuk semua orang. Trading CFD memiliki tingkat risiko yang tinggi berhubung leverage dapat bekerja dengan baik dalam memperoleh keuntungan begitu juga kerugian. Akibatnya, produk yang ditawarkan pada situs web ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dimana Anda dapat berisiko kehilangan semua modal yang Anda investasikan. Jangan pernah menginvestasikan dana dimana Anda tidak mampu untuk kehilangannya, dan jangan pernah melakukan trading menggunakan dana pinjaman. Sebelum melakukan trading pada produk kompleks yang ditawarkan, pastikan untuk memahami berbagai risiko yang terlibat dan pelajari lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Trading.
Di Uni Eropa, produk keuangan ditawarkan oleh Binary Investments (Europe) Ltd., beralamat di W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, diatur sebagai penyedia Layanan Investasi Kategori 3 oleh Otoritas Jasa Keuangan Malta (nomor lisensi IS/70156).
Di negara Isle of Man dan Inggris, Indeks Volatilitas disediakan oleh Binary (IOM) Ltd., First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, IM2 4RW, Isle of Man, British Isles; berlisensi dan diatur.
Di bagian Uni Eropa lainnya, Indeks Volatilitas ditawarkan oleh Binary (Europe) Ltd., beralamat di W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta; berlisensi dan diatur. Lihat selengkapnya pada Informasi Peraturan.
Binary.com adalah pemenang penghargaan sebagai penyedia trading online yang membantu para pelanggan untuk bertrading pada pasar finansial melalui opsi binary dan CFD. Ingat, trading dapat menimbulkan efek ketagihan - bertradinglah dengan penuh tanggung jawab. Pelajari lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Trading. Beberapa produk mungkin tidak tersedia di semua negara. Fasilitas situs web ini tidak tersedia di beberapa negara seperti AS, Kanada, Hong Kong atau siapapun dibawah umur 18.
Trading opsi binary mungkin tidak cocok untuk semua orang, maka pastikan Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Kerugian Anda dapat melebihi setoran awal Anda dan Anda tidak akan memiliki atau memperoleh bunga dari aset dasar.
CFD adalah instrumen kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan dana dengan cepat sehubungan dengan leverage. 78.6% akun investor ritel mengalami kerugian pada trading CFD. Anda perlu mempertimbangkan apakah Anda memahami cara kerja CFD dengan baik dan apakah Anda mampu mengambil risiko tinggi dimana Anda akan kehilangan semua dana Anda.
16
Forex-Handel / Re: Entdecken Sie Ihre Chancen...
Last post by admin - Oct 19, 2019, 06:43 pm
Maak jouw eigen unieke fotokalender.
Tijdloze kalenders Met je eigen foto's Zelf verjaardagen invullen.
Snelste levering binnen nederland.
Snel je bestelling in huis? Fotofabriek heeft de kortste productietijd van Nederland. Nergens sneller!
Gratis verzending vanaf 35 euro.
Bestel je voor 35 euro of meer, dan vervallen de verzendkosten en wordt je pakketje helemaal gratis aan je deur gebracht!
100% Kwaliteits - garantie!
Omdat we alles in eigen huis produceren staan we garant voor de kwaliteit van onze fotoboeken en andere fotoproducten.
17
Forex-Handel / Re: Entdecken Sie Ihre Chancen...
Last post by admin - Oct 19, 2019, 06:42 pm
Die Admiral Markets Group besteht (unter anderem) aus den folgenden Unternehmen:
Admiral Markets UK Ltd.
Admiral Markets UK Ltd.
Kostenloses Demokonto.
Traden Sie DAX30, Dow, EUR/USD, Gold, BRENT.
Eröffnen Sie schnell ein MetaTrader Demokonto, um den Forex & CFD Handel bei Admiral Markets zu testen. Beste Spreads, keine Requotes, kostenlose Realtimekurse & Charts, Forex NDD und vieles mehr. Überzeugen Sie sich selbst!
Traden via PC, mobil & Mac.
Demokonto ohne Risiken.
Kostenlose Markt-Daten und Nachrichten in Echtzeit.
Demo für 30 Tage nutzbar *
Beste Orderausführung.
Unsere STP-Orderausführungstechnologie zusammen mit Forex No-Dealing-Desk ermöglicht beste Spreads ohne Interessenkonflikte.
Höchste Regulierung.
Admiral Markets UK unterliegt der weltweit renommiertesten Regulierung für Forex-Broker.
Service aus Berlin.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten gern für Ihre Fragen rund um Forex, CFDs, MetaTrader und Trading. Telefonisch, per Chat oder eMail.
Hinweise Eröffnen Sie ein Livekonto und Ihr Demokonto bleibt zeitlich unbeschränkt nutzbar.
MetaTrader 4.
Forex & CFD Handelssoftware.
iPhone App.
MT4 für Ihr iPhone.
Android App.
MT4 für Android.
MT WebTrader.
Traden via Browser.
MetaTrader 5.
Die neueste Version des MetaTrader.
MT4 für Mac OS X.
MetaTrader 4 für Mac.
Über uns.
Start Trading.
Märkte.
Handelsplattformen.
Analysen.
Trading lernen.
Partnerschaft.
Risikowarnung: Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit einem enormen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für Sie geeignet! Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Verluste erleiden, die gleich Ihrer gesamten Investition sind. Daher sollten Sie keine Gelder einsetzen, deren Verlust Sie im schlimmsten Fall nicht verkraften könnten. Sie sollten sicherstellen, all diese Risiken verstanden zu haben. Bevor Sie den Service von Admiral Markets UK Ltd in Anspruch nehmen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie mit den verbundenen Risiken beim Trading vertraut sind.
Der Inhalt dieser Webseite darf NICHT als Anlageberatung missverstanden werden! Admiral Markets UK empfiehlt, sofern notwendig, sich von unabhängiger Stelle beraten zu lassen.
Admiral Markets UK Ltd ist im vollständigen Besitz der global aufgestellten Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS ist eine Holdinggesellschaft, deren Vermögenswerte maßgebendes Eigenkapital von Admiral Markets AS und dessen Tochtergesellschaften Admiral Markets UK Ltd. und Admiral Markets Pty. sind.
Alle Bezüge dieser Seite auf "Admiral Markets" verweisen auf Admiral Markets UK Ltd. und Tochtergesellschaften von Admiral Markets Group AS.
Admiral Markets UK Ltd ist reguliert von der Financial Conduct Authority, FCA, Registernummer 595450.
Admiral Markets (UK) Ltd. ist registriert in England & Wales unter Companies House, Registered Number 08171762. Unternehmensanschrift: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
Wir nutzen Cookies, um Ihnen das Webseitenerlebnis bestmöglich anbieten zu können. Durch weitere Nutzung der Webseite erlauben Sie die Nutzung von Cookies. Für weitere Details und wie Sie ggf. diese Einstellungen verändern können, lesen Sie bitte unsere Datenschutzbestimmung.
18
Forex-Handel / Re: Entdecken Sie Ihre Chancen...
Last post by admin - Oct 19, 2019, 06:42 pm
6 Alasan untuk memilih justforex.
Spread dari 0 pip.
Floating spread rendah untuk semua tipe akun, spread dari 0 pip pada akun ECN Zero.
MT4 versi mobile.
Anda bisa berdagang kapanpun dan dimanapun menggunakan platform MT4 versi mobile.
Leverage mencapai 1:3000.
Kesempatan untuk memilih leverage yang nyaman dari 1:1 sampai 1:3000.
90+ instrumen trading.
Kami menawarkan jajaran pasangan mata uang, logam berharga bagi trader yang ingin menghasilkan dari berbagai pasar berbeda.
Semua strategi diperbolehkan.
Menggunakan expert advisors (EA), perdagangan berita, hedging, scalping.
Eksekusi membutuhkan dari 0,05 s.
Eksekusi order hanya membutuhkan sepersekian detik selama kondisi pasar normal.
Saya mulai mengenal perusahaan ini waktu saya mendapat bonus Selamat Datang tahun lalu. Saya memenuhi semua persyaratan dan mendapat uang hadiah. Saya putuskan untuk terus bekerja dengan mereka dan trading di sini sampai sekarang. Saya tidak akan pindah broker.
Saya newbie di dunia Forex tapi sangat senang dengan profesionalisme tim ini. Dukungan bekerja 24 jam sehari dan menjawab semua pertanyaan. Mereka membantu memilihkan bahan untuk training Forex, membantu saya saat membuka akun demo, memberi saran akun tipe apa yang cocok untuk saya buka saat itu. Selain itu, bagian Analitik adalah bagian yang wajib dibaca bukan saja untuk newbie tapi juga trader yang sudah berpengalaman. Saya sendiri membacanya setiap hari. Saya merekomendasikan JustForex untuk semua orang! Kalian yang terbaik :)
Saya trading dengan banyak broker, tapi sepertinya JustForex adalah broker yang paling jujur. Saya tidak mengalami kendala saat mendaftar dan menarik dana, verifikasi dilakukan dalam waktu satu jam. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan berusaha menyelesaikan masalah. Orang-orang keren. Perhatikan dengan baik.
Saya sudah trading sekitar setahun dengan JustForex dan tidak mengalami masalah apa pun dengan mereka selama setahun ini. Saya suka promosi dan kontes yang mereka adakan untuk trader, kesempatan bagus untuk membuktikan kemampuan dan mendapat profit tambahan dari situ. Saya paling suka akun ECN Zero. Tidak ada slippage, eksekusi cepat, instrumennya banyak. Inilah mimpi trader :D Terima kasih untuk semua yang Anda kerjakan. Anda benar-benar melakukan yang terbaik untuk memuaskan kami.
Saya ingin berterima kasih kepada Eric dari tim dukungan - kamu memang jago, bro! Saya mengalami sedikit masalah waktu memulai karena kartu saya tidak bisa didaftarkan dan tim dukungan menyelesaikan masalah hanya dalam hitungan menit. Sejak saat itu saya sudah menghasilkan lebih dari 1.000 USD bersama JustForex!
19
Forex-Handel / Entdecken Sie Ihre Chancen.
Last post by admin - Oct 19, 2019, 06:42 pm
Entdecken Sie Ihre Chancen.
Beginnen Sie mit KOSTENLOSEN fortschrittlichem Charting, führender Marktanalyse und Handelssimulation.
Sparen Sie bei Trades mit günstigen Preisen.
Eröffnen Sie Ihr Futures- oder Forexkonto und sparen Sie bei Ihren Trades.
FUTURES.
je micro Kontrakt.
mit Lifetime Lizenz.
Alle Konten enthalten:
$50 Micro Margins.
Exchange-, NFA- und Routinggebühren fallen an.
Forex.
Alle Konten enthalten:
Spreads variieren je nach Marktbedingung.
KOSTENLOSE Plattform, die allen Maklerkonten beigelegt ist: KEINE PLATTFORM GEBÜHREN!
1000+ Apps & Add-Ons.
Erweitern Sie Ihre Futureshandelsplattform durch ein Ecosystem von Drittanbietern, die Tools und Services speziell für NinjaTrader-Software entwickeln.
Offenes Benutzerframework.
NinjaTrader bietet Entwicklern ein C# Framework um eigene Indikatoren, Zeichenwerkzeuge, vollautomatische Strategien und Vieles mehr zu erstellen.
Automatisierte Handelslösungen.
Mit Systemen Diversifizieren.
Algorithmische Handelsstrategien für den Handel in verschiedenen Märkten, die Emotionen eliminieren und Zeit sparen.
Fortschrittliches Trade Management.
Definieren Sie Ein- und Ausstiege in Ihrer Tradingsoftware, um konsistenter zu handeln und Stress zu reduzieren.
1000s.
60.000+
Copyright © 2019. Alle Rechte vorbehalten. Ninjatrader und das Ninjatrader-Logo. Reg. US-Patent. & Tm. Off.
NinjaTrader Group, LLC Partner: NinjaTrader, LLC ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das alle proprietären Technologien in Bezug auf die NinjaTrader Handelsplattform besitzt und unterstützt. NinjaTrader Brokerage™ ist ein NFA-registrierter Makler (NFA # 0339976), der Maklerdienstleistungen für Händler von Futures- und Devisenprodukten anbietet.
Futures-, Devisen- und Optionshandel enthalten ein erhebliches Risiko und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte potenziell die gesamte oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Es sollte nur Risikokapital für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel erwägen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikooffenlegung anzeigen.
20
Forex / Re: Kalender Ekonomi.
Last post by admin - Oct 19, 2019, 06:41 pm
Webinar zum Thema Devisen.
Das JFD Devisenradar - Das Webinar zur Sendung.
moderiert von Christian Kämmerer.
09.10.2019 15:00 - 16:00 Uhr Webinar - präsentiert von JFD.
Tauchen Sie ein in den Forex-Markt. In dieser kostenlosen Webinarreihe mit Christian Kämmerer gehen Sie auf Tuchfühlung mit EUR/USD und GBP/USD. Aber auch eher exotische Währungspaare wie CHF/JPY o.
Über Devisen & Währungen.
Mit einem Handelsvolumen von mehr als vier Billionen Dollar pro Tag ist der Devisenmarkt der größte und wichtigste Finanzmarkt der Welt. Devisen sind ausländische Währungen in Form von Buchgeld. Devisen werden in der Regel nicht an Börsen, sondern außerbörslich zwischen Banken und anderen Handelsteilnehmern gehandelt. Anders als Aktien findet der Handel mit Devisen an Werktagen rund um die Uhr statt - von Sonntagabend europäischer Zeit (wenn in Asien bereits Montag ist) bis zum späten Freitagabend.
Dominiert wird der Devisenmarkt von den Geschäftsbanken, die täglich große Mengen an Devisen auf eigene oder fremde Rechnung handeln. Zunehmend tummeln sich aber auch Privatanleger auf diesem sehr interessanten Markt. Die Entwicklungen auf dem Devisenmarkt sind häufig auch für andere Märkte von Bedeutung. Wertet eine Währung stark auf, so ist das für exportierende Unternehmen negativ, da sich deren Waren auf dem Weltmarkt verteuern.
Auf der Devisen-Rubrik von GodmodeTrader finden Sie aktuelle Devisen-News, Prognosen zum Devisenmarkt, Chartanalysen zu Devisen und Tradingideen von unseren GodmodeTrader-Experten, sowie einen Devisen-Brokervergleich. Aktuelle Realtimekurse zu allen wichtigen Währungen und Major-Paaren der Welt erhalten Sie auf einen Blick. Sie finden hier alles Wissenswerte zu Forex- und Devisenhandel mit einem besonderen Fokus auf Währungen wie Euro / Dollar (EUR/USD), Euro / Schweizer Franken (EUR/CHF), Euro / Britisches Pfund (EUR/GBP), Euro / Japanischer Yen (EUR/JPY) sowie Dollar / Pfund (USD/GBP) und Dollar / Yen (USD/JPY).
Pages 1 2 3 4 ... 10